Wanneer is bezit van ivoor toegestaan?

Bijgewerkt op: 20 jan. 2021

In het bezit zijn van ivoor of handelen in ivoor is verboden, mits... het ivoor antiek is en dateert van vóór 3 maart 1947. Dat vereist een officieel taxatierapport waarin een CITES-verklaring is opgenomen.


CITES-verklaring


Als gecertificeerd taxateur ben ik als deskundige bevoegd om een CITES-verklaring op te stellen, waarmee aangetoond kan worden dat ivoor ook echt antiek ivoor is.


Wat is antiek ivoor?


Ivoor is antiek als het dateert van vóór 3 maart 1947. Het ivoor moet ook bewerkt zijn voor deze datum.


Het kan zijn dat het een ivoren object betreft of dat het ivoor verwerkt is als onderdeel van een decoratie, juweel, kunstvoorwerp, gebruiksvoorwerp of muziekinstrument. (Bron: Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland)


Als eigenaar moet u dit kunnen bewijzen middels een CITES-verklaring van een gecertificeerd en deskundig taxateur.Voor de rechter


Bijgaand artikel over een rechtbankverslag geeft precies het belang aan van een CITES-verklaring die nodig is om ivoor te kunnen verhandelen.


De handelaar uit dit artikel werd gewezen op een ivoren beeldje dat hij te koop aanbood op de verzamelaars beurs in Utrecht. Hij ging er van uit dat het een antiek beeldje was en had geen CITES-verklaring laten maken door een erkend taxateur. De handelaar was dus niet in staat om dit bewijs te overleggen.


De rechter betoogde dat handel in ivoor ook vraag creëert naar ivoor. Daardoor wordt het stropen van olifanten in stand gehouden.


Rechtbankverslag NRC, 3 augustus 2020Wat houdt CITES precies in?


In de CITES-overeenkomst staan regels om ongeveer 5.800 diersoorten en 30.000 plantensoorten te beschermen. Het is een internationale overeenkomst waar de Europese Unie (EU) en ook nog 182 andere landen aan mee doen. U krijgt met de CITES-regels te maken als u bepaalde soorten dieren of planten wilt verhandelen of vervoeren. Het doel van de overeenkomst is de handel in beschermde soorten te regelen. (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
#appraisal #taxatie #ivory #rvo3.509 weergaven0 opmerkingen