top of page

Wanneer is bezit van ivoor toegestaan?

Bijgewerkt op: 20 mrt.

Laatste update: Deskundigenverklaring


In het bezit zijn van ivoor of handelen in ivoor is verboden, mits:

  1. het ivoor antiek is en dateert van vóór 3 maart 1947

  2. het ivoor voldoet aan de eisen van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Met een officiële Deskundigenverklaring kan een CITES-document bij de RVO worden aangevraagd.


Ivoor expert Peter van Os


De voorwaarden die gesteld worden door de RVO zijn terug te vinden in een uitgebreid richtsnoer. Als deskundige op het gebied van ivoor ben ik daar van op de hoogte. Daarnaast dien ik geïnformeerd te blijven van wijzigingen ten aanzien van het huidige beleid.


Vanuit de Federatie TMV en vanuit de Koninklijke VHOK ben ik betrokken bij de eisen die de RVO stelt aan de experts die bevoegd zijn een Deskundigenverklaring op te stellen.

De bewijzen die moeten worden aangeleverd zijn zeer specifiek en dienen uitgebreid te worden toegelicht in de Deskundigenverklaring.


Olifanten familie
Photo by Charl Durand

Wat houdt CITES precies in?


In de CITES-overeenkomst staan regels om ongeveer 5.800 diersoorten en 30.000 plantensoorten te beschermen. Het is een internationale overeenkomst waar de Europese Unie (EU) en ook nog 182 andere landen aan mee doen. U krijgt met de CITES-regels te maken als u bepaalde soorten dieren of planten wilt verhandelen of vervoeren. Het doel van de overeenkomst is de handel in beschermde soorten te regelen. (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)Deskundigenverklaring ten behoeve van CITES-document


Als gecertificeerd RegisterTaxateur ben ik als deskundige bevoegd om een officiële Deskundigenverklaring te maken ten behoeve van de aanvraag voor een CITES-document.

Door middel van deze Deskundigenverklaring kan worden aangetoond dat het ivoor voldoet aan bovengenoemde eisen.

Met een officiële Deskundigenverklaring kan de eigenaar van het ivoor een CITES-document aanvragen bij de RVO.

Wat is antiek ivoor?


Ivoor is antiek als het dateert van vóór 3 maart 1947. Het ivoor moet ook bewerkt zijn voor deze datum.


Het kan zijn dat het een ivoren object betreft of dat het ivoor verwerkt is als onderdeel van een decoratie, juweel, kunstvoorwerp, gebruiksvoorwerp of muziekinstrument. (Bron: Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland)


Als eigenaar moet u dit kunnen bewijzen middels een Deskundigenverklaring van een gecertificeerd RegisterTaxateur gespecialiseerd in ivoor.


Wilt u weten of uw ivoren object aan de voorwaarden voldoet?
Bekijk dan het stappenplan op onze website.

Website


RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

9.410 weergaven2 opmerkingen
bottom of page