top of page

Wat is een CITES-document?

Olifanten worden met uitsterven bedreigd. Dit komt bijvoorbeeld door stroperij voor ivoor. De Afrikaanse olifant (Loxodonta africana) en de Aziatische olifant (Elephas maximus) zijn daarom streng beschermde CITES-dieren.

Wilt u ivoor kopen, verkopen, (weder)invoeren of (weder)uitvoeren binnen Nederland of de EU?

Dan heeft u een officieel EU-Certificaat nodig (CITES).

Om een EU-Certificaat aan te vragen heeft u een verklaring nodig van een deskundige op het gebied van ivoor.

Deze Deskundigenverklaring is gebonden aan de regels van de RVO.

 

Deze regels staan in de internationale CITES-overeenkomst, beschreven op de website van  de Rijksoverheid.(RVO)

CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

CITES bevat reglementen over de internationale handel in beschermde soorten. En over het vervoeren daarvan.   

Bron: RVO

Image by Wolfgang Hasselmann

TAXATIE IVOOR

Bij het beoordelen van ivoor wordt het volgende vastgesteld:

  • Betreft het een object van ivoor of ander materiaal.

  • Datering van het object en datering van de mogelijke bewerking.

 

 

 STAP 1 :

Mondeling advies

 

Tarief mondeling advies:

  • Per object € 30
     

Om onnodige taxatiekosten te voorkomen, kunt u mij eerst afbeeldingen sturen van uw object. 

U krijgt dan een mondeling advies om uw object wel of niet te laten taxeren.

 

 

 

LET OP: U dient het bedrag vooraf over te maken op rekening:

NL67 INGB 0003 2637 37

tnv P.P. van Os

Mededeling: Ivoortaxatie

STAP 2 : 

Mondelinge Taxatie

Tarief mondelinge taxatie:

  • Per object: € 50

 

Het object wordt in onze galerie onderzocht en beoordeeld, waarbij de taxatie mondeling plaatsvindt.

STAP 3 :

Deskundigenverklaring

Tarief Deskundigenverklaring  

  • Per object  € 100

 

Als uw object na mondelinge taxatie voldoet aan deze voorwaarden, dan kunt u door Peter van Os een Deskundigenverklaring laten maken, waarmee u kunt aantonen dat uw object inderdaad aan de voorwaarden voldoet.

Met deze Deskundigenverklaring kunt u bij de RVO een EU-Certificaat (CITES) aanvragen.

 

23366_edited.jpg
23370_edited_edited.jpg
23438_edited_edited.jpg

Als na taxatie blijkt dat uw object voldoet aan de regels voor ivoor zoals opgesteld door het RVO, dan kunt u aan de hand van een Deskundigenverklaring een officieel EU-Certificaat (CITES) aanvragen bij de RVO.

Peter van Os is RegisterTaxateur en als zodanig deskundig om ivoor te taxeren en te beoordelen of het voldoet aan de regels van CITES.

Als een ivoren object voldoet aan de regels zoals opgesteld in de internationale CITES-overeenkomst, dan is Peter van Os als deskundige bevoegd een Deskundigenverklaring te maken waarmee bij de RVO een CITES-document kan worden aangevraagd.

Taxaties Kunst en Antiek Peter van Os
Federatie TMV Taxateurs betrouwbaar adres RegisterTaxateur
bottom of page