top of page

Wat is een CITES-verklaring?

Olifanten worden met uitsterven bedreigd. Dit komt bijvoorbeeld door stroperij voor ivoor. De Afrikaanse olifant (Loxodonta africana) en de Aziatische olifant (Elephas maximus) zijn daarom streng beschermde CITES-dieren.

Wilt u ivoor verkopen, (weder)invoeren of (weder)uitvoeren? Dan heeft u een officiële CITES-verklaring nodig. Daar zijn regels voor.

 

Deze regels staan in de internationale CITES-overeenkomst, beschreven op de website van  de Rijksoverheid.(RVO)

CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

CITES bevat reglementen over de internationale handel in beschermde soorten. En over het vervoeren daarvan.   

Bron: RVO

Okimono.jpeg

TAXATIE IVOOR

Bij het beoordelen van ivoor wordt het volgende vastgesteld:

  • Is het object van ivoor of betreft het ander materiaal.

  • Wat is de datering van het object en de datering van de mogelijke bewerking.

 

 

 Mondeling advies

 

Om onnodige taxatiekosten te voorkomen, kunt u mij eerst afbeeldingen sturen van uw object. 

U krijgt dan een mondeling advies om uw object wel of niet te laten taxeren.

Tarief mondeling advies:

  • Per object € 30

LET OP: U dient het bedrag vooraf over te maken op rekening:

NL67 INGB 0003 2637 37

tnv P.P. van Os

Mededeling: Ivoortaxatie

 Mondelinge Taxatie

Het object wordt in onze galerie onderzocht en beoordeeld, waarbij de taxatie mondeling plaatsvindt.

Tarief mondelinge taxatie:

  • Per object: € 50

Schriftelijke verklaring

De overheid stelt voorwaarden aan het in bezit hebben, in- of uitvoeren en /of handelen met ivoor.

Als uw object na mondelinge taxatie voldoet aan deze voorwaarden, dan kunt u door Peter een taxatierapport laten maken, waarmee u kunt aantonen dat uw object inderdaad aan de voorwaarden voldoet.

Met het taxatierapport kunt u bij de RvO een CITES-verklaring aanvragen.

 

Tarief Taxatierapport ten behoeve van CITES-verklaring:

  • Per object  € 100

 

23366_edited.jpg
23370_edited_edited.jpg
23438_edited_edited.jpg

Als na taxatie blijkt dat uw object voldoet aan de regels voor ivoor zoals opgesteld door het RvO, dan kunt u aan de hand van het taxatierapport een officiële CITES-verklaring laanvragen bij de RVO.

Peter van Os is RegisterTaxateur en als zodanig deskundig om ivoor te taxeren en te beoordelen of het voldoet aan de regels van CITES.

Als een ivoren object voldoet aan de regels zoals opgesteld in de internationale CITES-overeenkomst, dan is Peter van Os als deskundige bevoegd een taxatierapport te maken waarmee bij de RVO een CITES-verklaring kan worden aangevraagd.

Peter taxatie.jpeg
Federatie TMV Taxateurs
bottom of page