Wat is een CITES-verklaring?

Olifanten worden met uitsterven bedreigd. Dit komt bijvoorbeeld door stroperij voor ivoor. De Afrikaanse olifant (Loxodonta africana) en de Aziatische olifant (Elephas maximus) zijn daarom streng beschermde CITES-dieren.

Wilt u ivoor verkopen, (weder)invoeren of (weder)uitvoeren? Dan heeft u een officiële CITES-verklaring nodig. Daar zijn regels voor.

 

Deze regels staan in de internationale CITES-overeenkomst, beschreven op de website van  de Rijksoverheid.

CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

CITES bevat reglementen over de internationale handel in beschermde soorten. En over het vervoeren daarvan.   

Bron: RVO

Okimono.jpeg

TAXATIE IVOOR

Mondelinge taxatie

Bij het beoordelen van ivoor wordt het volgende vastgesteld:

  1. Is het object van ivoor of betreft het ander materiaal.

  2. In hoeverre is het object bewerkt.

  3. Wat is de datering van het object.

 

Mondeling advies: Stuur eerst een afbeelding

Om onnodige taxatiekosten te voorkomen, kunt u mij eerst een afbeelding sturen van uw object.  U krijgt dan een mondeling advies om uw object wel of niet te laten taxeren.

Tarief mondeling advies:

  • Per object € 30

  • Vanaf 3 objecten:  € 20 per object

Mondelinge taxatie naar aanleiding van advies

 

Het object wordt ter plekke beoordeeld, waarbij de taxatie mondeling plaatsvindt.

Tarief mondelinge taxatie (met evt aftrek van kosten mondeling advies):

 

  • Per object: € 50

  • Vanaf 3 objecten: € 30 per object

CITES-VERKLARING

Schriftelijke verklaring

De overheid stelt voorwaarden aan het in bezit hebben, in- of uitvoeren en /of handelen met ivoor.

Als uw object na mondelinge taxatie voldoet aan deze voorwaarden, dan kunt u een CITES-verklaring laten maken, waarmee u kunt aantonen dat uw object inderdaad aan de voorwaarden voldoet.

Voor elk object wordt een aparte CITES-verklaring opgesteld.

 

Tarief CITES-verklaring

  • Per object  € 100

 

23366_edited.jpg
23370_edited_edited.jpg
23438_edited_edited.jpg

Als na taxatie blijkt dat uw object voldoet aan de regels van CITES, dan kunt u een officiële CITES-verklaring laten maken.

Peter van Os is RegisterTaxateur en als zodanig deskundig om ivoor te taxeren en te beoordelen of het voldoet aan de regels van CITES.

Als een ivoren object voldoet aan de regels zoals opgesteld in de internationale CITES-overeenkomst, dan is Peter van Os als deskundige bevoegd een CITES-verklaring op te maken voor het betreffende object.

Peter taxatie.jpeg
Federatie TMV Taxateurs

VERHALEN OVER IVOOR