top of page

Ivoor: Ethiek versus Cultureel Erfgoed

Bijgewerkt op: 2 apr.

Door Tineke Schinkel

In de 53e editie van Vind Magazine wordt een boeiend dubbelinterview gepresenteerd met Rianne Meinderts van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en RegisterTaxateur Peter van Os, die beide deskundig zijn op het gebied van ivoor.
Samenwerking


Het gesprek gaat in op de complexiteit van ivoor als materiaal, de historische en culturele waarde ervan, en de ethische en wettelijke kwesties die komen kijken bij de handel en taxatie van ivoren objecten.


Rianne Meinderts en Peter van Os delen hun inzichten over de uitdagingen van het behoud van erfgoed terwijl ze ook de noodzaak van bescherming van bedreigde diersoorten benadrukken.


Ze bespreken de balans tussen het respecteren van kunsthistorisch belangrijke ivoren werken en het tegengaan van moderne stroperij en illegale handel.Antiek ivoor, mag dat wel?Dit interview biedt een diepgaande blik op de rol van experts in een veld dat voortdurend in ontwikkeling is door veranderende wetgeving en publieke opinie.


Antiek Chinese Guanyin
Antiek Chinees gesneden ivoren Guanyin | Qing Dynasty ca 1890 | Hoog 35.5 cm

Ethiek en Handel


Ivoor, het kostbare materiaal dat al eeuwenlang wordt gewaardeerd om zijn schoonheid en bewerkbaarheid, staat tegenwoordig in het middelpunt van een complexe discussie over ethiek en handel.


CITES


De handel in ivoor is streng gereguleerd onder het CITES-verdrag, dat tot doel heeft de internationale handel in bedreigde wilde dieren en planten te controleren, om te voorkomen dat hun overleving wordt bedreigd.


Ethiek versus Cultureel Erfgoed


Ethiek speelt een cruciale rol in deze discussie, aangezien de vraag naar ivoor vaak in direct conflict is met de bescherming van olifanten, de belangrijkste bron van ivoor.

Tegelijkertijd is ivoor diep verweven met cultureel erfgoed, waarbij vele kunstwerken en historische objecten van dit materiaal zijn gemaakt. Het is een delicate balans tussen het behoud van dit erfgoed en het waarborgen van de toekomst van bedreigde soorten.Deskundigheid


De expertise van professionals zoals Rianne Meinderts en Peter van Os is daarom essentieel om te navigeren door de complexe lagen van regelgeving, conservatie en waardering van ivoor, terwijl ze de ethische implicaties van de handel blijven overwegen.WebsitesComments


bottom of page