CITES-verklaring Ivoor

Regels voor beschermde dieren en planten


In de CITES-overeenkomst staan regels om ongeveer 5.800 diersoorten en 30.000 plantensoorten te beschermen. Het is een internationale overeenkomst waar de Europese Unie (EU) en ook nog 182 andere landen aan mee doen. U krijgt met de CITES-regels te maken als u bepaalde soorten dieren of planten wilt verhandelen of vervoeren. Het doel van de overeenkomst is de handel in beschermde soorten te regelen.


Bron: AP Archive (Youtube)


Olifanten worden met uitsterven bedreigd. Dit komt bijvoorbeeld door stroperij voor ivoor. De Afrikaanse olifant (Loxodonta africana) en de Aziatische olifant (Elephas maximus) zijn daarom streng beschermde CITES-dieren.

Wilt u ivoor verkopen, (weder)invoeren of (weder)uitvoeren? Daar zijn regels voor.


Voldoet uw ivoren object aan deze regels? Laat uw object taxeren!

Taxatie ivoor


Bij het beoordelen van ivoor wordt het volgende vastgesteld:

  • Is het object van ivoor of betreft het ander materiaal.

  • In hoeverre is het object bewerkt.

  • Wat is de datering van het object.

Opmaken CITES-verklaring


Als het object na taxatie voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een CITES-verklaring laten opmaken door een erkend RegisterTaxateur, zodat u een officieel document heeft.


Peter van Os is erkend RegisterTaxateur en onder meer gespecialiseerd in het taxeren van ivoren objecten. Daarmee is Peter bevoegd om een officiële CITES-verklaring op te maken.

Bron: RVO : Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

174 weergaven0 opmerkingen