VISIT OUR ART GALLERY

A:   Kamervoort 187

6851 EE Huissen The Netherlands

T:   +31 (6) 5310 6541

E:  antiques@petervanos.nl

© 2018 by Art Gallery Peter van Os. Designed by Still Sparkling.

TAXATIES / VALUATIONS

Taxaties van uw kostbaarheden kunnen om uiteenlopende redenen gewenst zijn. Het resultaat kan zowel mondeling plaatsvinden als schriftelijk worden vastgelegd.

Om een conflictsituatie te voorkomen kan een taxatie uitsluitsel geven, bijvoorbeeld in geval van een verzekeringskwestie of bij een erfenis.

Taxatie van één object

Als het betreffende object door u zelf vervoerd kan worden, dan vindt de taxatie plaats in onze Galerie aan de Kamervoort in Huissen.

Mondelinge taxatie € 125

Schriftelijke taxatie € 250

Graag bieden wij u de mogelijkheid om vooraf een afbeelding per e-mail te sturen. Op basis van de foto kan worden aangegeven of het maken van de kosten voor een taxatie wel of juist niet de moeite waard is.

Taxatie van meerdere objecten

In veel gevallen wordt een gehele inboedel getaxeerd, of een gehele collectie, een erfenis of een aantal grote objecten die moeilijk verplaatsbaar zijn.

De taxatie vindt dan op locatie plaats, in binnen- of buitenland. In het geval van een groot aantal objecten kan in eerste instantie een ‘quick scan’ worden uitgevoerd. Daarna kan een vervolg plaatsvinden middels een uitgebreide taxatie die over het algemeen schriftelijk wordt gerapporteerd.

 

Vooraf wordt een prijsopgave overlegd met een inschatting van uren en kosten, waarin ook het maken van de schriftelijke rapportage alsmede reiskosten zijn opgenomen.

Please reload

Gecertificeerd Registertaxateur

Peter van Os is Register Taxateur op het vakgebied van Kunst en Antiquiteiten en als zodanig erkend en geregistreerd door de Federatie TMV, tevens gecertificeerd conform de Europese Norm EN-45013 en beëdigd op dit vakgebied op 28 december 1981.

Hercertificering vindt plaats door de examencommissie van Stichting Hobéon SKO:

Stichting ter bevordering van Certificatie van Vakbekwaamheid van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken.

Federatie TMV Taxateurs

LATEST STORIES

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon
0