Peter van Os header.jpg

OBJECTEN OP WAARDE TAXEREN

Taxaties van uw kostbaarheden kunnen om uiteenlopende redenen gewenst zijn. De waarde is afhankelijk van de reden van taxatie.  

SCHADE

Om de schade aan objecten van waarde vergoed te krijgen, vereist uw verzekeringsmaatschappij een schriftelijk taxatierapport. De waardevermindering is gebaseerd op de waarde vóór en de waarde na het incident.  

 

VERZEKERING

Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een object van gelijkwaardige soort, kwaliteit, staat en ouderdom.

VERKOOP

Waarde van het object bij verkoop in het economisch verkeer, gebaseerd op de actuele marktwaarde.

VERDELING

Om een conflictsituatie te voorkomen kan een taxatie uitsluitsel geven, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis. De waarde wordt gebaseerd op de verkoopwaarde.

SUCCESSIE

De successiewaarde van objecten is bepalend voor de hoogte van de belastingaanslag bij een erfenis.

Is het Kunst of Kitsch?

Bent u benieuwd naar de waarde van uw object(en)?  Laat dan eerst een mondelinge taxatie uitvoeren. Zo beperkt u de kosten. Als vervolgens blijkt dat het de moeite waard is om de waarde van uw object(en) schriftelijk vast te laten leggen, dan kunt  u er op dat moment voor kiezen om alsnog een taxatierapport te laten maken. 

Mondelinge Taxatie
Quick Scan

Om in te schatten of het de moeite waard is om kosten te maken voor een taxatie, kunt u tegen een vriendelijk tarief gebruik maken van de mogelijkheid van een mondelinge taxatie: Quick Scan.

Een mondelinge taxatie biedt u de gelegenheid om een indicatie te krijgen van de waarde van uw object.

Het tarief is minimaal zodat u geen onnodige kosten maakt.

Als blijkt dat uw object een aanzienlijke waarde vertegenwoordigd, dan kunt u er voor kiezen om een taxatierapport te laten maken.

Schriftelijke taxatie
Taxatierapport

Verzekeringsmaatschappijen en andere officiële instanties vereisen een officieel taxatierapport van uw kostbare object(en).

Een rapport kan ook voor particulier gebruik zijn.

Vastlegging van waarden voorkomt onderlinge conflicten bij echtscheiding of erfenis, ook bij verdeling in goede harmonie.

De waarde die in het rapport wordt vermeld is afhankelijk van de reden van de taxatie.

 

   

 
 

TIP

VERKOOP BEMIDDELING
Vaak wordt mij gevraagd of ik na taxatie het object ook wil aankopen.
Uiteraard past mij dat niet, als taxateur ben ik onafhankelijk.
Door mijn uitgebreide netwerk kan ik echter wel bemiddelen bij een verkoop.

Federatie TMV Taxateurs

Gecertificeerd Registertaxateur

Peter van Os is Register Taxateur op het vakgebied van Kunst en Antiquiteiten en als zodanig erkend en geregistreerd door de Federatie TMV, tevens gecertificeerd conform de Europese Norm EN-45013 en beëdigd op dit vakgebied op 28 december 1981.

Hercertificering vindt plaats door de examencommissie van Stichting Hobéon SKO:

Stichting ter bevordering van Certificatie van Vakbekwaamheid van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken.

IMG_0065_edited.jpg