• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon

TAXATIES / APPRAISALS

Taxaties van uw kostbaarheden kunnen om uiteenlopende redenen gewenst zijn. Het resultaat kan zowel mondeling plaatsvinden als schriftelijk worden vastgelegd.

Om een conflictsituatie te voorkomen kan een taxatie uitsluitsel geven, bijvoorbeeld in geval van een verzekeringskwestie of bij een erfenis.

IS HET KUNST OF KITSCH?
TAXATIE IN ONZE GALERIE 
TAXATIE
OP LOCATIE
QUICK SCAN

Gecertificeerd Registertaxateur

Peter van Os is Register Taxateur op het vakgebied van Kunst en Antiquiteiten en als zodanig erkend en geregistreerd door de Federatie TMV, tevens gecertificeerd conform de Europese Norm EN-45013 en beëdigd op dit vakgebied op 28 december 1981.

Hercertificering vindt plaats door de examencommissie van Stichting Hobéon SKO:

Stichting ter bevordering van Certificatie van Vakbekwaamheid van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken.

Federatie TMV Taxateurs

LATEST STORIES

VISIT OUR ART GALLERY

A:   Kamervoort 187

6851 EE Huissen The Netherlands

T:   +31 (6) 5310 6541

E:  antiques@petervanos.nl

© 2018 by Art Gallery Peter van Os. Designed by Still Sparkling.

0