Peter van Os header.jpg

WAAROM TAXEREN?

Taxaties van uw kostbaarheden kunnen om uiteenlopende redenen gewenst zijn, zoals voor de verzekering of in geval van verkoop of verdeling.

 

Verzekering of verkoop

De verzekeringswaarde van een object is over het algemeen hoger dan de verkoopwaarde van datzelfde object.

Verdeling bij erfenis

Om een conflictsituatie te voorkomen kan een taxatie uitsluitsel geven, bijvoorbeeld in geval van een verzekeringskwestie of bij een erfenis.

QUICK SCAN OF TAXATIE

Om in te schatten of het de moeite waard is om kosten te maken voor een taxatie, kunt u tegen een vriendelijk tarief gebruik maken van de mogelijkheid van een Quick Scan.

 

Wat zijn de kosten?

De kosten van een taxatie zijn afhankelijk van het aantal objecten, de locatie en de gewenste rapportage: mondeling of schriftelijk.

 

Hieronder treft u beschrijving en tarief van de verschillende mogelijkheden:

 1. Quick scan per e-mail 

 2. Taxatie in onze galerie

 3. Quick scan op locatie

 4. Taxatie op locatie

Federatie TMV Taxateurs

Gecertificeerd Registertaxateur

Peter van Os is Register Taxateur op het vakgebied van Kunst en Antiquiteiten en als zodanig erkend en geregistreerd door de Federatie TMV, tevens gecertificeerd conform de Europese Norm EN-45013 en beëdigd op dit vakgebied op 28 december 1981.

Hercertificering vindt plaats door de examencommissie van Stichting Hobéon SKO:

Stichting ter bevordering van Certificatie van Vakbekwaamheid van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken.

IMG_0065_edited.jpg
 
1. QUICK SCAN

IS HET KUNST OF KITSCH?

Wilt u een indicatie van de waarde van uw object(en)? Het tarief is minimaal zodat u geen onnodige kosten maakt voor een volledige taxatie.

Stuur een bericht per e-mail met de volgende informatie:

 

 • Foto's van voorzijde, achterzijde en details 

 • Afmetingen 

 • Mogelijk verdere informatie bijvoorbeeld over de herkomst of het materiaal

 

Na betaling stuur ik u een antwoord:

 1. Indicatie van de waarde OF een taxatie advies.

  * Indicatie van de waarde: Het betreft een indicatie op basis van de foto's. Deze indicatie ontvangt u als het object niet de moeite waard is om officieel te laten taxeren.

  * Taxatie advies: Een taxatie advies krijgt u alleen als het object echt de moeite waard is om te laten taxeren. Om de exacte waarde te bepalen moet een officiële taxatie worden uitgevoerd waarbij het object fysiek door mij moet worden onderzocht.

 2. Periode, korte omschrijving, advies over mogelijk verkoopkanaal

 

Tarief​ Quick scan

 • Per object: € 25

 • 3 objecten: € 60

 • Vanaf 4 objecten: € 15 per object

2. TAXATIE

BRENG UW OBJECT(EN) MEE NAAR ONZE GALERIE

Op afspraak bent u van harte welkom in onze galerie in Huissen. Na onderzoek informeer ik u mondeling over mijn bevindingen en over de waarde van uw object(en).

 

Tarief mondelinge taxatie

 

 • Per object: € 50

 • Vanaf 3 objecten: € 30 per object

Voor verzekering of successie is een schriftelijke rapportage vereist. In dat geval worden de kosten van de mondelinge taxatie verhoogd met de kosten van schriftelijke rapportage.

Tarief schriftelijke rapportage

 • Schriftelijke rapportage : € 100 per uur

3. QUICK SCAN

OP LOCATIE

Als u er niet zeker van bent of uw collectie van waarde is, dan spreken we af dat ik op uw locatie een Quick Scan uitvoer.

Bij een Quick Scan loop ik kort door de collectie heen en kan dan mondeling aangeven of het zinvol is om kosten te maken voor een volledige taxatie.  

 

Daarna kan een vervolg plaatsvinden middels een volledige  taxatie die over het algemeen schriftelijk wordt gerapporteerd, zoals hierna beschreven bij item 4: Taxatie op locatie.

De kosten van de Quick Scan worden in dat geval bij deze taxatie in mindering gebracht.  

 

Tarief Quick scan

 • Quick scan : € 250 

 • Tijdsduur : maximaal 1 uur

 • Reistijd : € 100 per uur

4. TAXATIE

OP LOCATIE

Op locaties in binnen- en buitenland voer ik taxaties uit van één of meerdere objecten kunst en antiek.

Vooraf wordt een indicatie  van de kosten gegeven waarbij het volgende wordt opgenomen:

 • Inschatting aantal uren

 • Reistijd

 • Indien gewenst : Schriftelijke rapportage

Tarief Taxatie op locatie

 • 1e uur : € 250 met een minimum van 1 uur

 • Vervolg per kwartier : € 40

 • Reistijd : € 100 per uur

 • Schriftelijke Rapportage : € 100 per uur

VERHALEN OVER TAXATIES