Bijzondere taxatie

Bijgewerkt op: 17 jul. 2020

Verdelen toekomstige erfenis


Het gebeurt steeds vaker dat ouders al bij leven de verdeling van hun kostbaarheden willen regelen. Het is ook echt heel bijzonder om dat samen te doen. Op de objecten kun je een markering aanbrengen om aan te geven aan wie dat later toe gaat komen.


Taxateur Kunst, antiek en inboedelgoederen
Peter van Os | Gecertificeerd Taxateur Kunst, antiek en inboedelgoederen


Verdelingswaarde


Voorafgaand aan de verdeling maak ik als RegisterTaxateur een taxatierapport. Daarin staan de verdelingswaarden van de objecten.

De verdelingswaarde is de waarde in het economisch verkeer, een uitgangspunt waarbij men tot een onderlinge verdeling kan komen.

De lijst van objecten met de verdelingswaarden in het taxatierapport is de leidraad bij de verdeling. Zo wordt voorkomen dat er onderlinge geschillen ontstaan over de hoogte van bedragen.