top of page

Aanpak handel in Ivoor

Bijgewerkt op: 17 mei

Vorige week bezochten wij met een delegatie van onze Werkgroep Ivoor de medewerkers van de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


Peter van Os samen met Ruben Aardewerk, Frederik Baerveldt en Poekelien Lingbeek

De Werkgroep Ivoor vertegenwoordigt zowel de leden van de TMV, de Federatie voor Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders als de leden van de KVHOK, Koninklijke Vereniging van Handelaren in Oude Kunst.

De RVO wordt vertegenwoordigd door medewerkers die Deskundigenverklaringen beoordelen die bijdragen aan de wettelijke eisen die aan ivoor worden gesteld.

Wettelijke eisen

Zowel de werkgroep als de RVO zet zich in om de handel in ivoor tegen te gaan, tenzij het voldoet aan de wettelijke eisen. Als aan de eisen is voldaan, dan geeft de RVO een CITES-verklaring af, waarmee de eigenaar vrij is om te handelen binnen de EU.


Bent u in het bezit van ivoor? Dan volgt hier het globale stappenplan.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.

Stap 1


Deskundigenverklaring door geregistreerd RegisterTaxateur


Niet iedere taxateur is in staat ivoor te beoordelen, het is een specialistisch kennisgebied. De taxatie wordt uitgevoerd aan de hand van:

  • Materiaal onderzoek

  • Historisch onderzoek


Na beoordeling maakt de taxateur een Deskundigenverklaring als het ivoor voldoet aan de wettelijke eisen.

Tijdens de bijeenkomst met de RVO hebben we diverse deskundigenverklaringen getoetst aan de hand van voorbeelden.


* Aan de Deskundigenverklaring zijn kosten verbonden.

Stap 2


Eigenaar vraagt een EU-Certificaat (CITES ) aan.


Via de website van de RVO kan de eigenaar (of vertegenwoordiger van de eigenaar) een EU-Certificaat (CITES) aanvragen.

Hierbij dient een Deskundigenverklaring door een gecertificeerd RegisterTaxateur als bewijs.


Stap 3


RVO neem contact op met de eigenaar over de herkomst


Als de RVO de Deskundigenverklaring goedkeurt, dan neemt men contact op met de eigenaar van het ivoor om de herkomst te checken.

Stap 4


RVO geeft EU-Certificaat af (CITES)


Als de herkomst bewijsbaar of op zijn minst aannemelijk is, dan geeft de RVO een EU-Certificaat af (CITES). Daarmee is de eigenaar vrij om te handelen.

* Ook aan een EU-Certificaat (CITES) zijn kosten verbonden, € 15,00 per object.CITES Het belang van bescherming van planten en dieren CITES is een internationale overeenkomst die planten en dieren beschermt. CITES doet dit door de handel in deze soorten te reguleren. U krijgt met CITES-regels te maken als u beschermde dier- of plantsoorten wilt verhandelen of vervoeren. Of delen of producten daarvan.

Meer over CITIS : Website RVO232 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page