top of page

Schenken aan een Museum

Schenken van een of meerdere kunstwerken aan een museum, dat kan zowel bij leven als uit een nalatenschap. Als gecertificeerd RegisterTaxateur kom ik steeds vaker tegen dat men er plezier in heeft om bij leven al betrokken te zijn bij de schenking. Vaak zijn er ook praktische overwegingen, omdat men op latere leeftijd over een kleinere woonruimte beschikt. Of omdat uw erfgenamen geen belangstelling hebben en er juist trots op zijn dat u besluit uw kunstwerk(en) toegankelijk te maken voor een groter publiek.


Met mijn ervaring in het taxeren van kunstcollecties, adviseer ik u graag over de mogelijkheden van schenking. Als u daartoe besluit dan voorzie ik uw kunstwerk(en) van het benodigde taxatierapport.


Eerste stap schenken aan een museum


Voldoen de kunstwerken die u wilt schenken aan de voorwaarden van authenticiteit? Om authenticiteit en huidige marktwaarde te bepalen heeft u een taxatie nodig van een gecertificeerd RegisterTaxateur, die tevens lid is van de Federatie TMV.

Zodat u precies weet wat de waarde is van uw schenking.


Het uiteindelijke resultaat is een Taxatierapport ten behoeve van Schenking.

Vervolgstappen


Daarna start het proces. U heeft vast al een idee aan welk museum u wilt schenken. Het museum zal u desgevraagd aangeven of uw kunstwerk(en) passen in de collectie van het betreffende museum.

 

Wist u dat:

 • Middels schenking aan een museum maakt u uw kunstcollectie voor een groot publiek toegankelijk.


Belastingvoordeel

 • De overheid stimuleert middels de Geefwet giften van particulieren en bedrijven aan culturele instellingen doordat de regeling het voor particuliere schenkers fiscaal aantrekkelijk maakt om culturele instellingen te steunen.

 • Een schenking kan dus belastingvoordeel opleveren. De ontvanger moet dan aan de voorwaarde voldoen aangemerkt te zijn als culturele ANBI. De meeste musea voldoen aan deze voorwaarde, waarbij een ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

 • Op basis van de getaxeerde waarde kunt u er ook voor kiezen gebruik te maken van de successie regeling, waarbij een deel van de erfbelasting wordt verrekend met kunstwerken.

Taxatierapport

 • De kunstwerken bij een schenking altijd voorzien moeten zijn van een taxatierapport waarmee wordt aangetoond dat deze voldoen aan de voorwaarde van authenticiteit.

 • Het taxatierapport vermeld ook de waarde van de betreffende kunstwerken. De waarde in geval van schenking betreft de successiewaarde.

 

Meer informatie:


Peter van Os is gecertificeerd RegisterTaxateur, lid van de Federatie TMV en gespecialiseerd in taxaties van kunst en antiek ten behoeve van:

 • Verzekering

 • Schade

 • Verkoop

 • Schenking

 • Successie

 • Verdeling

 Comments


bottom of page