Gouden Eeuw

Bijgewerkt op: 2 jul. 2020

17e eeuwse Stadsplattegronden door Joan Blaeu


Alweer zo'n 20 jaar geleden volgde ik de studie Cartografie aan de Universiteit van Utrecht bij Professor Dr. Günter Schilder.

Eén van de meest bekende uitgevers uit de 17e eeuw is Joan Blaeu (1599-Amsterdam-1673). De plattegronden en kaarten uit zijn uitgaven zijn inmiddels wereldberoemd.

Zo maakte hij een uitgave met plattegronden van Nederlandse steden getiteld 'Toonneel der Steden van de Verenigde Nederlanden''

Stedenatlas in de Gouden Eeuw

De plattegronden in Blaeu's Toonneel der steden zijn het summum in de Nederlandse productie van gedrukte stadskaarten in de 17e eeuw. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld in de beeldvorming van een levensvatbare Republiek der Verenigde Nederlanden.

Stadsplattegronden
Toonneel der Steden door Joan Blaeu (1599-1673)

In 1649 verscheen de eerste editie van de stedenatlas van de Nederlanden in het Latijn. Korte tijd later, waarschijnlijk in 1652, verscheen een Nederlandstalige uitgave. Het deel met de steden in de Nederlanden bestaat uit twee banden: een band met de steden onder Spaanse heerschappij en een band met de steden in handen van de Staten-Generaal.