Biënnale Florence 2019

Voor de editie van de Biënnale 2019 is gekozen voor het thema: In de voetsporen van Leonardo Da Vinci.

In het kader van dit thema van de Biënnale in Florence maakte Wessel Huisman een drieluik.


Drieluik Wessel Huisman Biennale Florence 2019
Presentatie Drieluik | Biennale Florence 2019


Toelichting door kunstenaar Wessel Huisman:


Over Time Waves[1], het drieluik gepresenteerd op de Florence Biennale 2019


"De inspiratie voor dit werkstuk heb ik ontleend aan een viertal iconische beelden, te weten het Laatste Avondmaal/Leonardo da Vinci, Il Quarto stato/Volpedo, Marcel Duchamp/Eliot Edisofon en Madonna met Kind van Hans Memling.De panoramische monumentaliteit van de eerste twee schilderijen fascineerde mij al jaren. Toen bleek dat de Florence Biënnale 2019 in het teken stond van het vijfhonderdste sterfjaar van Da Vinci heb ik die gelegenheid aangegrepen om beide beelden met elkaar te confronteren. Voor het middendeel vormde een foto, waarop de fotograaf Edisofon, Marcel Duchamp in een sequentie heeft gefotografeerd, de inspiratie. Hij verwijst daarbij naar het kubistische schilderij van de kunstenaar ‘Naakt de trap aflopend’. Duchamp wordt al jaren door zeer veel contemporaine kunstenaars en theoretici kritiekloos aanbeden als het genie dat de beeldende kunst van een conceptuele basis heeft voorzien, het beeldende IDEE. In kunsthistorische kringen wordt er om die reden gemakshalve gesproken over voor en na Duchamp alsof het om het begin van een jaartelling gaat. In elk geval zorgt dit fenomeen voor veel ellende in de vorm van quasi intellectuele en/of filosofische fratsen waarbij het beeldende werk in het gunstigste geval een illustratieve betekenis haalt. Het inmiddels spreekwoordelijke ‘je moet eerst een vuistdik boekwerk doorworstelen om te snap