Taxatie van één object

Als het betreffende object door u zelf vervoerd kan worden, dan vindt de taxatie plaats in onze Galerie aan de Kamervoort in Huissen.

Mondelinge taxatie € 125

Schriftelijke taxatie € 250

Graag bieden wij u de mogelijkheid om vooraf een afbeelding per e-mail te sturen. Op basis van de foto kan worden aangegeven of het maken van de kosten voor een taxatie wel of juist niet de moeite waard is.

Taxatie van meerdere objecten

In veel gevallen wordt een gehele inboedel getaxeerd, of een gehele collectie, een erfenis of een aantal grote objecten die moeilijk verplaatsbaar zijn.

De taxatie vindt dan op locatie plaats, in binnen- of buitenland. In het geval van een groot aantal objecten kan in eerste instantie een ‘quick scan’ worden uitgevoerd. Daarna kan een vervolg plaatsvinden middels een uitgebreide taxatie die over het algemeen schriftelijk wordt gerapporteerd.

Vooraf wordt een prijsopgave overlegd met een inschatting van uren en kosten, waarin ook het maken van de schriftelijke rapportage alsmede reiskosten zijn opgenomen.