Registertaxateur

Peter van Os is Register Taxateur op het vakgebied van Kunst en Antiquiteiten en als zodanig erkend en geregistreerd door de Federatie TMV, tevens gecertificeerd conform de Europese Norm EN-45013 en beëdigd op dit vakgebied op 28 december 1981.

Hercertificering vindt plaats door de examencommissie van Stichting Hobéon SKO:
Stichting ter bevordering van Certificatie van Vakbekwaamheid van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken.

Taxaties van uw kostbaarheden kunnen om uiteenlopende redenen gewenst zijn. Het resultaat kan zowel mondeling plaatsvinden als schriftelijk worden vastgelegd.

Om een conflictsituatie te voorkomen kan een taxatie uitsluitsel geven, bijvoorbeeld in geval van een verzekeringskwestie of bij een erfenis.

Peter Taxateur
Kunsthandelaar en -verzamelaar Peter van Os

‘Ontroerend goed’ advies bij het aankopen van kunst

Informatieve website Federatie TMV

Taxateur met ‘keurmerk’: Federatie TMV

‘For me in my profession, it’s important always to be aware of the actual market’.

Branche organisatie Federatie TMV is de beroepsorganisatie voor gecertificeerde RegisterTaxateurs, RegisterMakelaars en RegisterVeilinghouders in roerende zaken.
In 1981 ben ik als destijds jongste lid beëdigd en daarmee ook lid van deze organisatie.

Tegenwoordig vindt op regelmatige basis hercertificering plaats, zodat u er van op aan kunt dat u bij het inschakelen van een taxateur te maken heeft met een officieel gecertificeerde en professionele expert.

Federatie TMV bestaat sinds 1951 en heeft meer dan 300 leden. Alle leden zijn gecertificeerd op hun vakgebied en als zodanig opgenomen in de registers van de Federatie die u online kunt raadplegen.

‘Tussen Kunst en Kitsch’

Regelmatig treft u mijn collega’s aan in het TV programma: ‘Tussen Kunst en Kitsch’.

Logo Federatie TMV

Related Stories